Opptredener og aktivitetsplan 2017/2018

Aktivitetsplan 2018

AKTIVITETSPLAN 2018
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Kleskode

Fremmøtetid

Januar

10
24

31
Øvelseoppstart
Allmøte etter øvelse
Styremøte


20.30-21.00

16.30

Februar

06
21
28
Frokostseminar for Ekstrastiftelsen


Årsmøte+allmøte etter halv øvelse

Styremøte med konst. av nytt styre.

Den blå
t-skjorten
Oppm.
kl 09.30

Opptr
kl 09.45
16.30

Mars

07


21
Opptreden
Vardheim

Allmøte
Kleskode
3, ellers sorte klær.
oppmø 17.30
opptr.18.00

April

11

20


25
Styremøte

Opptreden i
Sunde Kirke 

Allmøte


Sorte klær, kleskode
15

kl. 16.30

Oppmø.16.00
Opptr. 18.00

Mai

2

23

24
30
Styremøte

Allmøte

Stokka sykehjem
Styremøte

Blå t-skjorte sort nedentil +
Kl.k 6 
kl 16.30Oppmø. 10.30
Opptr.   11.00


kl 16.30

Juni

2


7 til
10


13
ekstraøvelse,
saniteten

KorlandsfestivalOpptreden Øyane sykehjem. 

Sommeravslutning


Nye caper, + nål + knapp med sort nedentil.
kl 09.30


Ytterligere info kommer fra Korforbundet

Fremm. kl.17.00
opptre.
kl.17.30


Avslutning i hagen til Frøydis. 

Juli

August

29 Ny frisk oppstart etter ferien
Kl. 18.30

September

    


24         Syng med oss , AulaenSort nedentil,
nye caper + rød knapp og sanitetsnålMøte 18.30
Oppt   19.00

Oktober


1118
               20

Synge i FargegatenFrelsesarmeen
             
 Høstkonsert i
Grødem kirke


SYNGE
kl 19.50Møte 18.30
Oppt. 19.00


Frem. 14.15
Synge 17.00

November

29 Torsdagsklubben
Frem. 18.30
Synge 19.00

DesemberJuni 2019


38
15-
18
Julemøte i Sanitetsforeningen
Opptre i STUENE


Petri kirken
 JUBILEUMSTUR TIL
TALLIN
 

15 til 18 juni 2019

Møte 18.30
Opptr. 19.00

Før en hver opptreden skal vi :

Møte opp en halv time før for å rense stemmebånd og gjør oss klar til å innta scenen.

 

Aktivitetsplan 2017

AKTIVITETSPLAN 2017
Måned

Dato

Aktivitet

Kleskode

Fremmøtetid

Januar

11
Oppstart 

Kl 18.30

Februar

22
Korøvelse + ÅRSMØTE

Kl 18.30

Mars


09
23


30
Frelsesarmeen
Bergåstjern 
sykehjem

Vardheim
Randaberg
Sort bekledning.
kleskode 16


Sort bekledning
Kleskode 16Sort bekledning 
Kleskode 16

Fremmøte
18.30
oppstart 
Kl 19.00

Fremm.kl. 10.30
Opptreden kl 11.00Fremm. kl 10.30
Opptreden kl
11.00

April

Mai

03
Ramsviktunet
Sort bekledning
Kleskode 16

Fremmøte
kl 18.30
opptreden 
kl 19.00

Juni

1
14
Stokka sykehjem
Vistestølen / 
hagen til Vigdis
( avslutning 


Blå T-skjorte
sort nedentil
Fremmøte:
Kl 10.30
Opptreden:
Kl 11.00

Kl 18.00


Juli

August

23
Oppstart etter
sommerferie.

Kl 18.30

SeptemberOktober

11
Styremøte


November                

08

11

23
Styremøte

Seminar

Torsdagsklubben


Saniteten

Tjensvold Bydelshus
Sort og lilla, samme på hvilken måte.


kl 10.00
til 16.00
Fr.m kl 18.30
synge 19.00

Desember

0406


07

13
Sanitetsforeningens Julemøte 


Styremøte


Stokka sykehjem

Juleavslutning
Saniteten
Sort og lilla, samme på hvilken måte.

Stokka 
Sort og lilla, samme på hvilken måte.
Fremmøte
kl 18.30
Oppteden
kl 19.00Fremmøte:
Kl. 10.30
Opptreden.
Kl 11.00

Aktiviteter

OPPTREDENER  OG  AKTIVITETER

Koret opptrer  på syke og pleiehjem, samt anledninger  i  sanitetsforeningens regi,  - men har også opptrått på destroyer (i forbindelse med nederlandsk flåtebesøk i Stavanger), i gatene ( i forbindelse med Tall Ships Race),  i fengsel , i kirke,  og på utesteder  i Stavanger . 
Vi  har opptrått i Stavanger konserthus sammen med  andre
kor og orkestre. 


 

Koret har flere ganger vært et muntert innslag i 17.mai toget i Stavanger.  Kløverdam var også med å feire dronning Sonja med sang  i anledning hennes 70 årsdag  som ble feiret i Stavanger  den 4.juli .

Koret har tre ganger deltatt på Sangliaden, en årlig lokal
korkonkurranse, første gang i 2006 hvor vi fikk 2.plass.

 

I desember 2006 reiste koret til Aberdeen sammen med et mannskor hvor vi sang egne og fellesnumre i forbindelse med tenning av julegranen der.

 

I september 2008 deltok koret på korfestival i Mandal, og i november s.å. deltok koret i Sangliaden  hvor vi fikk delt 2.plass.