Nyheter oppdatert 26.10.2020

Korøvelsene fremoverUke 44: 28.10:  sopraner i aulaen ( saniteten)
Uke 45:  04.11:  fellesøvelse i Grødem kirke
Uke 46,  11.11:    alter i aulaen
Uke 47,   18.11:   fellesøvelse i Grødem kirke
Uke 48:   25.11:  sopraner i aulaen
Uke 49:   02.12:  fellesøvelse i Grødem kirke
Uke 50,   09.12:   alter i aulaen
Uke 51:    16.12:    Usikker på om fellesøvelse hvis det kolliderer med julekonsert

Vi trenger ikke påmelding, men alle må registrere seg, og sprite hender når de kommer.

Gruppelederne registrerer.

Sopranene i styret administrerer stolene og skal ha rydding etter sine øvelser.  Det samme gjelder altene.  

Vinutlodning på særøvelsene.

Med vennlig hilsen Styret

Korfestivalen i Haugesund


Ikke uventet , Korfestivalen i Haugesund er utsatt til 27  -  30 mai 2021.