Nyheter oppdatert 11.11.2020

Covid 19

Korfestivalen i Haugesund


Ikke uventet , Korfestivalen i Haugesund er utsatt til 27  -  30 mai 2021.