Kløverdam styret

Kløverdam styret 2019


Konstituering av styret

i Sangkoret Kløverdam
13 februar 2019

Møtested:

Stavanger Sanitetsforening

Møtedato/ -tid:

13.02.2019  

Styret  :


Vedtak


Leder


Nestleder


Sekretær: 


Kasserer:


Styremedlemmer
Ansvarsoppgaver :


Noteansvarlig:


Materialforvalter:


Lotteriansvarlig:


Gruppelister:


Facebook administrator


WEB Ansvarlig


Kontakt med gruppeleder:Turid Mitsem


Eva Karin Hansen


Lillian Rødsten


Sissel Kommedal 


Margrete Hølland

Ingerlise Grødem

Berit Tytlandsvik
Margrete


Ingerlise


Berit , Eva og Lillian


Sissel


Ragnhild Gjerde


Anne HaugbråtenEva


Ansvarsfordeling:
Korkrakker

???? 


Gruppelister

Sissel


Kaffe-innkjøp

Vin innkjøp

MargreteInfo om hvem som er «ordensdamer»

Turid


Tømming av boss overalt (inkl. kjøkken og toaletter)

Ordensdamene


Sjekk av vinduer

Berit og Ingerlise


Sjekk av garderober, toaletter og lys

Berit og Ingerlise


Sjekk av stoler

Berit og Ingerlise


Låsing

Turid og Ingerlise                     

  Aslaug Husa forsetter som REVISOR i 2019


Gruppekontakt :

1)   1 Sopran, Hilde Thorbjørnsen Vara: Åse Sand    

2)  2 Sopran, Bjørg Ree  Vara: Oddbjørg Thormodsen

3)  1 Alt, Reidun Sirevåg  Vara: Marit Lid Wilhelmsen

4)  2 Alt, Gerd Kristiansen  Vara : Aslaug Husa