Kløverdam styret

Kløverdam styret 2018


Konstituering av styret

i Sangkoret Kløverdam
29 august 2018

Møtested:

Stavanger Sanitetsforening

Møtedato/ -tid:

29.08.18 kl. 17:45


REFERANSE 

JOURNALNR

DATO29.08.18


Styret  :


Vedtak


NestlederSekretær: 


Kasserer:


Noteansvarlig:Materialforvalter:


Lotteriansvarlig:


Kontakt med gruppeleder:


Vigdis Lerang Johnsen 


Wenche Stene


Ragnhild Gjerde


Margrethe F, Hølland
Inger Lise Grødem 


Sissel K. Harestad


Vigdis Lerang Johnsen


Jorunn FjellsåAnsvarsfordeling:
Korkrakker

Vigdis 


Gruppelister

Ragnhild 


Kaffe-innkjøp

Vin innkjøp

Ragnhild

Margrete


Info om hvem som er «ordensdamer»

Vigdis


Tømming av boss overalt (inkl. kjøkken og toaletter)

Ordensdamene


Sjekk av vinduer

Sissel og Wenche


Sjekk av garderober, toaletter og lys

Sissel og Wenche


Sjekk av stoler

Sissel og Wenche


Låsing

Vigdis                     

  Aslaug Husa forsetter som REVISOR i 2018


Gruppekontakt :

1)   1 Sopran, Hilde Thorbjørnsen Vara: Ruth Løvåsvåg    

2)  2 Sopran, Bjørg Ree  Vara: Oddbjørg Thormodsen

3)  1 Alt, Reidun Sirevåg  Vara: Marit Lid Wilhelmsen

4)  2 Alt, Sissel Kommedal  Vara : Aslaug Husa