Kløverdam styret

Kløverdam styret 2018


Konstituering av styret

i Sangkoret Kløverdam
1.mars 2018

Møtested:

Stavanger Sanitetsforening

Møtedato/ -tid:

01.03.17 kl. 17:45


REFERANSE 

JOURNALNR

DATO01.03.18


Styret  :


Vedtak

Leder: 

Nestleder


Sekretær: 

Kasserer:


Noteansvarlig:Materialforvalter:Lotteriansvarlig:


Kontakt med gruppeledere:


Laila Larsen

Vigdis Lerang Johnsen

Wenche Stene

Ragnhild Gjerde


Margrethe F, Hølland


Inger Lise Grødem Sissel K. HarestadVigdis Lerang JohnsenAnsvarsfordeling:
Korkrakker

Vigdis 


Gruppelister

Ragnhild 


Kaffe- og vin innkjøp

Laila og Ragnhild


Info om hvem som er «ordensdamer»

Vigdis


Tømming av boss overalt (inkl. kjøkken og toaletter)

Ordensdamene


Sjekk av vinduer


Sjekk av garderober, toaletter og lysSjekk av stoler

Sissel og Wenche


Låsing

Laila                     

  Aslaug Husa forsetter som REVISOR i 2018


Gruppekontakt :

1)   1 Sopran, Hilde Thorbjørnsen Vara: Ruth Løvåsvåg    

2)  2 Sopran, Bjørg Ree  Vara: Oddbjørg Thormodsen

3)  1 Alt, Reidun Sirevåg  Vara: Marit Lid Wilhelmsen

4)  2 Alt, Sissel Kommedal  Vara : Aslaug Husa