Kløverdam styret

Kløverdam styret 2017


Konstituering av styret

i Sangkoret Kløverdam
1.mars 2017

Møtested:

Stavanger Sanitetsforening

Møtedato/ -tid:

01.03.17 kl. 17:45


REFERANSE 

JOURNALNR

DATO01.03.17


Styret  :


Vedtak

Leder: 

Nestleder


Sekretær: 

Kasserer:

Noteansvarlig:

Materialforvalter:

Lotteriansvarlig:

Kontakt med gruppeledere:


Laila Larsen

Vigdis Lerang Johnsen

 

Wenche Stene

Ragnhild Gjerde

Kari Aareskjold

Helen Meling

Sissel K. Harestad

Vigdis Lerang JohnsenAnsvarsfordeling:
Korkrakker

Vigdis 


Gruppelister

Ragnhild 


Kaffe- og vin innkjøp

Laila og Ragnhild


Info om hvem som er «ordensdamer»

Vigdis


Tømming av boss overalt (inkl. kjøkken og toaletter)

Ordensdamene


Sjekk av vinduer

Kari


Sjekk av garderober, toaletter og lysSjekk av stoler

Sissel og Wenche


Låsing

Laila                     

  Aslaug Husa forsetter som REVISOR i 2017


Gruppekontakt :

1)   1 Sopran , Inger Lise Grødem/Ruth Løvåsvåg

2)  2 Sopran, Magrethe Hølland/Oddbjørg Thormodsen

3)  1 Alt, Anne Haugbråten/Grethe H. Gjerde

4)  2 Alt, Jorunn Vatn/Sissel Kommedal