Telefon/mobil nr.til styret i Kløverdam

Privat & Mobil nr.

Ønsker du å ta kontakt med en i styret for Kløverdam kan du ringe:

Styreleder Laila Larsen.

E-Post adresse :laila.larsen@hotmail.no


Privat tlf
51 41 70 31 


Mobil nr.  900 37 182