Ansvarsliste for gruppeledere i Kløverdam.

Ansvarsliste

1. Gruppeleder skal ha ansvar for plassering av koristene på øvelser og ved opptredener. Det skal da tas hensyn til høyden på koristene. Dette for å få en finest mulig plassering av koret.

2. Gruppeleder skal ha ansvar for påmeldinger til alle arrangementer og turer.

3. Koristene skal gi informasjon til gruppeleder ved eventuelt lengere fravær og gruppeleder skal da informere styreleder om dette.

4. Gruppeleder skal informere styre om eventuelt uforutsette ting i sin gruppe.

5. Gruppeleder skal oppnevne en nestleder for videreføring av ansvar ved eventuelt fravær.

6. Gruppeleder skal ha ansvar for at det ikke snakkes ved øvelser og opptredener.

7. Gruppeleder skal gi innspill fra gruppen til styre.

8. Gruppeleder skal utnevne "fadder" til nybegynnere.

 

Sist oppdatert 14 mars 2019