Kleskoder for Kløverdam 2018

Kleskode 1

Kleskode 2

Kleskode 3

Kleskode 4

Kleskode 5

Kleskode 6

Kleskode 7

Kleskode 8

Kleskode 9

Kleskode 10

Kleskode 11

Kleskode 12

Kleskode 13

Kleskode 14

Kleskode 15

Kleskode 16

Kleskoder for 
Damekoret Kløverdam 2018

Når ingen annen beskjed er gitt skal det være sort bekledning nedentil.