Kleskoder for Kløverdam 2017

Kleskoder for 
Damekoret Kløverdam 2017

Når ingen annen beskjed er gitt skal det være sort bekledning nedentil.