Aktivitetsplan, sist oppdatert 06.11.22

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2022        
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Diverse

Fremmøtetid

Januar  

26 Korøvelse for SOPRANER
18.30

Februar  

23
Korøvelser og Årsmøte.
18.30

Mars  

02 VINTERFERIE

April  

23 SEMINAR i Stuene på Saniteten
10.00 til 16.00

Mai                             

05-0825
Syng i Sydvest i Haugesund.
Se innbydelse

INGEN ØVELSE

Juni  

020815


Konsert på
Hundvåg sykehjem 


Siste øvelse før ferie. 

Sommer
avslutning i den Botanisk hage , Ullanhaug / værforhold , ellers i Saniteten


11.00 
Opptr. 11.30

Kl 17.00

Juli              

August              

24 Oppstart etter ferien

September              
Oktober              

12

28-30
Høstferie.


SEMINAR på Utsikten hotell
Buss kl 14.00 fra Bussterminalen 
i Stavanger

November              

09
27
Flygelkonsert i Tasta kirkeJulekonsert i Metodistkirken
Sort antrekk.
Sanitetsnål 
og rød knapp.
Oppstart kl 18.30
Konsert kl
20.00

Oppstart kl 18.00

Desember                                            

08


14
Stokka sykehjem

Juleavslutning

Oppstart i 2023 er satt til      
11 Januar


Oppstart

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2021
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Diverse

Fremmøtetid

Januar  

Februar  

24 Årsmøte avholdt.

Mars  

April  

Mai                             

Juni  

22 Piknik med værforbehold Kl 17.00 i Botanisk hage , Ullandhaug

Juli              

August              

September              

01

08
Alter

Sopraner
Fr. møte18.30


Fr. møte18.30

Oktober              


November              

21 Kløverdam og Mannskoret VSOP Hetland
Kirke
Fr.møte Kl.
16.00
Konsert Kl 
18.00

Desember                                            

9 Opptreden 

AVLYST
Stokka Sykehjem

Fr.møte Kl. 11.00

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2020
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Diverse

Fremmøtetid

Januar  

8 Oppstart
kl 18.30

Februar  

Mars  

12 Torsdagsklubben
Antrekk: Svart og nye hvite sjal
AVLYST

Fr. 18.30
op. 19.00

April  

Mai


9

Dagsseminar med Rannveig og Tore,  i saniteten:
 lørdag, 9.mai. fra kl 1000 til  kl1500.

UTGÅR
Fra kl 10.00
til kl 15.00

Juni  

4-7


17
Syng i sydvest 
Haugesund

Sommeravslutning
UTSATT til 2021


Kl 18.00

Juli

August

September

02

19

Oppstart i høstsemester
Stafett for livet er
AVLYST


18.30

Oktober

24, 25 Seminar Utsikten Kvinesdal er AVLYST

November

Desember

16

Juleavslutning (med forbehold)


Aktivitetsplan for 2019

AKTIVITETSPLAN 2019
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Diverse

Fremmøtetid

Januar

09 Oppstart
kl 18.30

Februar

06 Årsmøte

Mars

April

09 ST. Petri kirken
Sort+hvitt og 
Lailasmykke +
Sanitetsnålen.

Fremmøte
Kl 10.45
Opptreden 
Kl 12.00 

Mai

0911
29
Stokka sykehjemSeminar i stuene
Ingen Øving 
Sort nedentil / hvit 
overdel
( ikke offwhite)
Blått skjerf.
Fr. 10.30
opp. 11.00


Fra Kl 10.00 til

Kl 16.00

Juni

14 -
18
Jubileumstur til
Tallin 🙂
Avsluttning for vårsemesteret

Juli

August

21 Oppstart etter ferien  🙂

September

21


30
Stafett for livet
Sort og nye sjal

"Syng med oss"
Sort og nye sjal
Randaberg


Saniteten
Fr.kl 11.00
Oppstart 
kl 12.00
Fr. kl 18.30
Opp.kl 19.00

Oktober

19 , 20 Seminar
Detaljer er utsendt 28.08.19
Utsikten Hotell , Kvinesdal

November

13 Ekstraordinært årsmøte
Kl 20.00
( etter øvelsen )


Desember                        


4

11

12


1719


Juleavslutning

Julekonsert i 

Madlamark kirke
Sort og rød blomst


Opptreden


Øvelse til Julekonsert


Julekonsert med
Stv.Brassband
Sort og rød blomst

Stokka 
sykehjem

Gamle teknikken ved SUS

Petrikirken


18.30

Frm kl 18.00
oppt 20.00

frm. 10.30
oppt 11.00


Ca kl 18.30Fr. kl 18.00
Oppt kl19.00

Aktivitetsplan 2017/2018


AKTIVITETSPLAN 2018
Måned

Dato

Aktivitet/antrekk

Kleskode

Fremmøtetid

Januar  

10
24

31
Øvelseoppstart
Allmøte etter øvelse
Styremøte


20.30-21.00 

16.30

Februar  

06 
21
 28
Frokostseminar for Ekstrastiftelsen


Årsmøte+allmøte etter halv øvelse

Styremøte med konst. av nytt styre.

Den blå 
t-skjorten
Oppm.
kl 09.30
 
Opptr
kl 09.45
16.30

Mars  

07


21
Opptreden 
Vardheim

Allmøte
Kleskode
3, ellers sorte klær.
oppmø 17.30
opptr.18.00

April  

11

20


25
Styremøte 

Opptreden i 
Sunde Kirke 

Allmøte


Sorte klær, kleskode
15

kl. 16.30 

Oppmø.16.00
Opptr. 18.00

Mai  

2

23

24
30
Styremøte 

Allmøte

Stokka sykehjem
Styremøte

Blå t-skjorte sort nedentil +
Kl.k 6 
kl 16.30 Oppmø. 10.30
Opptr.   11.00


kl 16.30

Juni  

2


7 til
10


13
ekstraøvelse,
saniteten

KorlandsfestivalOpptreden Øyane sykehjem. 

Sommeravslutning


Nye caper, + nål + knapp med sort nedentil.
kl 09.30


Ytterligere info kommer fra Korforbundet

Fremm. kl.17.00
opptre.
kl.17.30


Avslutning i hagen til Frøydis. 

Juli  

August  

29 Ny frisk oppstart etter ferien
Kl. 18.30

September

    


24         Syng med oss , AulaenSort nedentil,
nye caper + rød knapp og sanitetsnålMøte 18.30
Oppt   19.00

Oktober  

 


1118
               20

Synge i FargegatenFrelsesarmeen
              
 Høstkonsert i
Grødem kirke


SYNGE 
kl 19.50
 


Møte 18.30
Oppt. 19.00
 

Frem. 14.15
Synge 17.00

November  

29 Torsdagsklubben Sort + smykke Frem. 18.30
Synge 19.00

Desember  

 
 

 

 

   

    2019    

 

Juni 2019
 


 

 

3


8

12
15-
18
Julemøte i Sanitetsforeningen
Opptre i STUENE
 
Petri kirken
 
 

Juleavslutning
Oppstart 2019
09 JanuarJUBILEUMSTUR TIL
TALLIN 🙂🙂

15 til 18 juni 2019
Sort, nål og rød blomst
( denne fås ved opptreden)

Sort + rød blomst
( Denne fås ved opptreden)
Møte 18.30
Opptr. 19.00

Møte 18.00
Synge Kl
20.00
AKTIVITETSPLAN 2017
Måned

Dato

Aktivitet

Kleskode

Fremmøtetid

Januar

11
Oppstart 

Kl 18.30

Februar

22
Korøvelse + ÅRSMØTE

Kl 18.30

Mars


09
23


30
Frelsesarmeen
Bergåstjern 
sykehjem

Vardheim
Randaberg
Sort bekledning.
kleskode 16


Sort bekledning
Kleskode 16Sort bekledning 
Kleskode 16

Fremmøte
18.30
oppstart 
Kl 19.00

Fremm.kl. 10.30
Opptreden kl 11.00Fremm. kl 10.30
Opptreden kl
11.00

April

Mai

03
Ramsviktunet
Sort bekledning
Kleskode 16

Fremmøte
kl 18.30
opptreden 
kl 19.00

Juni

1
14
Stokka sykehjem
Vistestølen / 
hagen til Vigdis
( avslutning 


Blå T-skjorte
sort nedentil
Fremmøte:
Kl 10.30
Opptreden:
Kl 11.00

Kl 18.00


Juli

August

23
Oppstart etter
sommerferie.

Kl 18.30

SeptemberOktober

11
Styremøte


November                

08

11

23
Styremøte

Seminar

Torsdagsklubben


Saniteten

Tjensvold Bydelshus
Sort og lilla, samme på hvilken måte.


kl 10.00
til 16.00
Fr.m kl 18.30
synge 19.00

Desember

0406


07

13
Sanitetsforeningens Julemøte 


Styremøte


Stokka sykehjem

Juleavslutning
Saniteten
Sort og lilla, samme på hvilken måte.

Stokka 
Sort og lilla, samme på hvilken måte.
Fremmøte
kl 18.30
Oppteden
kl 19.00Fremmøte:
Kl. 10.30
Opptreden.
Kl 11.00

Før en hver opptreden skal vi :

Møte opp en halv time før for å rense stemmebånd og gjør oss klar til å innta scenen.🙂

 

Aktiviteter

OPPTREDENER  OG  AKTIVITETER

Koret opptrer  på syke og pleiehjem, samt anledninger  i  sanitetsforeningens regi,  - men har også opptrått på destroyer (i forbindelse med nederlandsk flåtebesøk i Stavanger), i gatene ( i forbindelse med Tall Ships Race),  i fengsel , i kirke,  og på utesteder  i Stavanger . 
Vi  har opptrått i Stavanger konserthus sammen med  andre
kor og orkestre. 


 

Koret har flere ganger vært et muntert innslag i 17.mai toget i Stavanger.  Kløverdam var også med å feire dronning Sonja med sang  i anledning hennes 70 årsdag  som ble feiret i Stavanger  den 4.juli .

Koret har tre ganger deltatt på Sangliaden, en årlig lokal
korkonkurranse, første gang i 2006 hvor vi fikk 2.plass.

 

I desember 2006 reiste koret til Aberdeen sammen med et mannskor hvor vi sang egne og fellesnumre i forbindelse med tenning av julegranen der.

 

I september 2008 deltok koret på korfestival i Mandal, og i november s.å. deltok koret i Sangliaden  hvor vi fikk delt 2.plass.