Desember  

2019

Juni 2019
 

3


8

12
15-
18

Aktivitetsplan, sist oppdatert 06.11.22

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2022        

Dato

Måned

Fremmøtetid

Diverse

Aktivitet/antrekk

Januar  

26

Korøvelse for SOPRANER

18.30

Februar  

23

Korøvelser og Årsmøte.

18.30

Mars  

02

VINTERFERIE

April  

23

SEMINAR i Stuene på Saniteten

10.00 til 16.00

Mai                             

Syng i Sydvest i Haugesund.

Se innbydelse

INGEN ØVELSE

Juni  

Konsert på
Hundvåg sykehjem 


Siste øvelse før ferie. 

Sommer
avslutning i den Botanisk hage , Ullanhaug / værforhold , ellers i Saniteten

11.00 
Opptr. 11.30

Kl 17.00

Juli              

August              

24

Oppstart etter ferien

September              

Oktober              

12

28-30

Høstferie.SEMINAR på Utsikten hotell

Buss kl 14.00 fra Bussterminalen 
i Stavanger

November              

Flygelkonsert i Tasta kirkeJulekonsert i Metodistkirken

Sort antrekk.
Sanitetsnål 
og rød knapp.

Oppstart kl 18.30
Konsert kl
20.00

Oppstart kl 18.00

Desember                                            

Stokka sykehjem

Juleavslutning

Oppstart i 2023 er satt til      
11 Januar

Oppstart kl  11.25 Fremmøte kl 11.0

020815


09
27

08


14

05-0825

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2021

Dato

Måned

Januar  

Mars  

24

Februar  

April  

Mai                             

Juli              

22

Juni  

August              

September              

Oktober              

01

08

November              

21

9

Desember                                            

Fremmøtetid

Diverse

Aktivitet/antrekk

Årsmøte avholdt.

Kl 17.00 i Botanisk hage , Ullandhaug

Piknik med værforbehold

Alter

Sopraner

Fr. møte18.30


Fr. møte18.30

Kløverdam og Mannskoret VSOP

Hetland
Kirke

Opptreden 

AVLYST

Stokka Sykehjem

Fr.møte Kl. 11.00

Fr.møte Kl.
16.00
Konsert Kl 
18.00

Din overskrift

AKTIVITETSPLAN 2020

Dato

Måned

Februar  

8

Januar  

April  

12

Mars  

Mai


9

Juni  

Juli

4-7


17

August

Oktober

November

24, 25

02

19

September

16

Desember

Fremmøtetid

Diverse

Aktivitet/antrekk

kl 18.30

Oppstart

Fr. 18.30
op. 19.00

Torsdagsklubben
Antrekk: Svart og nye hvite sjal
AVLYST
Kl 18.00

Dagsseminar med Rannveig og Tore,  i saniteten:

 lørdag, 9.mai. fra kl 1000 til  kl1500.

Syng i sydvest 
Haugesund

Sommeravslutning

UTGÅR

UTSATT til 2021


Fra kl 10.00
til kl 15.00

Oppstart i høstsemester
Stafett for livet er
AVLYST

Seminar Utsikten Kvinesdal er AVLYST


18.30

Juleavslutning (med forbehold)

Aktivitetsplan for 2019

AKTIVITETSPLAN 2019

Dato

Måned

Februar

Mars

09

06

Januar

0911
29

14 -
18

April

Juni

Juli

09

Mai

August

21

September

21


30

Oktober

19 , 20

November

13

4

11

12


1719


Desember

Fremmøtetid

Diverse

Aktivitet/antrekk

kl 18.30

Oppstart

Årsmøte

Fremmøte
Kl 10.45
Opptreden 
Kl 12.00 

ST. Petri kirken
Sort+hvitt og 
Lailasmykke +
Sanitetsnålen.

Fr. 10.30
opp. 11.00


Fra Kl 10.00 til

Kl 16.00

Sort nedentil / hvit 
overdel
( ikke offwhite)
Blått skjerf.

Stokka sykehjemSeminar i stuene
Ingen Øving 

Avsluttning for vårsemesteret

Jubileumstur til
Tallin 🙂

Oppstart etter ferien  🙂

Fr.kl 11.00
Oppstart 
kl 12.00
Fr. kl 18.30
Opp.kl 19.00

Randaberg


Saniteten

Stafett for livet
Sort og nye sjal

"Syng med oss"
Sort og nye sjal

Utsikten Hotell , Kvinesdal

Seminar
Detaljer er utsendt 28.08.19

Madlamark kirke


Sort og rød blomst


Opptreden


Øvelse til Julekonsert


Julekonsert med
Stv.Brassband
Sort og rød blomst

Stokka 
sykehjem

Gamle teknikken ved SUS

Petrikirken


18.30

Frm kl 18.00
oppt 20.00

frm. 10.30
oppt 11.00


Ca kl 18.30Fr. kl 18.00
Oppt kl19.00

Juleavslutning

Julekonsert i 

Ekstraordinært årsmøte
Kl 20.00
( etter øvelsen )

Aktivitetsplan 2017/2018

AKTIVITETSPLAN 2018

Dato

Måned

Januar  

Februar  


21

Mars  

28

07


21

April  

Mai  

Juni  

11

20


25

2

23

24
30

2


7 til
10


13

10
24

31

06 

Juli  

September


1118
               20

August  

November  

    


24         

29

29

Oktober  

Fremmøtetid

Kleskode

Aktivitet/antrekk

Oppm.
kl 09.30

Opptr
kl 09.45
16.30

20.30-21.00

16.30

Øvelseoppstart
Allmøte etter øvelse
Styremøte

Den blå 
t-skjorten

Frokostseminar for Ekstrastiftelsen


Årsmøte+allmøte etter halv øvelse

Styremøte med konst. av nytt styre.

oppmø 17.30
opptr.18.00

Kleskode
3, ellers sorte klær.

Opptreden 
Vardheim

Allmøte

Styremøte 

Opptreden i 
Sunde Kirke 

Allmøte

Sorte klær, kleskode

15

kl. 16.30

StyremøteAllmøte

Stokka sykehjem
Styremøte

Blå t-skjorte sort nedentil +

Kl.k 6 Oppmø. 10.30
Opptr.   11.00


kl 16.30

ekstraøvelse,
saniteten

KorlandsfestivalOpptreden Øyane sykehjem. 

Sommeravslutning


Nye caper, + nål + knapp med sort nedentil.

kl 09.30

Ytterligere info kommer fra Korforbundet


Fremm. kl.17.00
opptre.
kl.17.30


Avslutning i hagen til Frøydis. 

kl 16.30Oppmø.16.00
Opptr. 18.00

Kl. 18.30

Ny frisk oppstart etter ferien
Syng med oss , Aulaen

Sort nedentil,
nye caper + rød knapp og sanitetsnål
Møte 18.30
Oppt   19.00


Synge i FargegatenFrelsesarmeen
              
 Høstkonsert i
Grødem kirke


SYNGE 
kl 19.50
 


Møte 18.30
Oppt. 19.00

Møte 18.30
Opptr. 19.00

Møte 18.00
Synge Kl
20.00


Sort, nål og rød blomst
( denne fås ved opptreden)

Sort + rød blomst
( Denne fås ved opptreden)

Frem. 14.15
Synge 17.00

Frem. 18.30
Synge 19.00

Torsdagsklubben

Sort + smykke

Julemøte i Sanitetsforeningen
Opptre i STUENE
Petri kirken
Juleavslutning
Oppstart 2019
09 JanuarJUBILEUMSTUR TIL
TALLIN 🙂🙂

15 til 18 juni 2019

AKTIVITETSPLAN 2017

Fremmøtetid

Måned

Kleskode

Dato

Aktivitet

18.30

Fremmøte

Kl 19.00

oppstart 

Fremm.kl. 10.30

Opptreden kl 11.00

Fremm. kl 10.30

Opptreden kl

11.00

Mars

kleskode 16

Sort bekledning.

Sort bekledning

Kleskode 16

Sort bekledning 

Kleskode 16

09

23

30

Oppstart 

Korøvelse + ÅRSMØTE

Kl 18.30

Kl 18.30

Januar

Februar

April

11

22

Frelsesarmeen

Bergåstjern 

sykehjem

Vardheim

Randaberg

Fremmøte:

Kl 10.30

Opptreden:

Kl 11.00

Kl 18.00

Juni

Blå T-skjorte

sort nedentil

Ramsviktunet

Fremmøte

kl 18.30

opptreden 

kl 19.00