Kløverdam styret

Oppdatert 02.06.22

Kløverdam Styret:

Leder : Turid Mitsem

Nestleder : Eva Karin Hansen

Sekretær: Lillian Rødsten

Kasserer: Sissel Kommedal

Styremedlemmer: Reidun Sirevåg , Oddbjørg Thormodsen og Bjørg Evy Sola

Ansvarsoppgaver:

Noteansvarlig: Oddbjørg Thormodsen

Materialforvalter: Bjørg Evy Sola

Lotteriansvarlig: Bjørg Evy Sola

Facebook-administrator: Ranghild Gjerde

WEB-ansvarlig: Anne Haugbråten

Kontakt med gruppeledere : Reidun Sirevåg

Ansvarsfordeling:

Kaffe og vin innkjøp: ?

Info om ordensdamer: Turid

Tømming av boss delegeres av gruppelederne: ?

Sjekk av vinduer og låseansvarlig fordeles mellom styret på turnus.

Revisor: Inger Hilde Kolnes

Gruppekontakter:

1. sopran: Gruppeleder: Hilde Thorbjørnsen. 

                 Vara : Åse Sand

2. Sopran: Gruppeleder: Torhild Bertelsen

                 Vara: Kari Øksnevad

1. Alt: Gruppeleder:  Ingunn Løvik

           Vara:  Liv Thomassen

2.Alt: Gruppeleder: Ranghild Gjerde

          Vara: Aslaug Husa