Kløverdam styret

Kløverdam Styret:

Leder : Turid Mitsem
Nestleder: Eva Karin Hansen
Sekretær: Lillian Rødsten
Kasserer: Sissel Kommedal
Styremedlemmer: Margrete Hølland , Berit Tyttlandsvik og Bjørg Evy Sola

Ansvarsoppgaver:

Noteansvarlig: Margrete 
Materialforvalter: Bjørg Evy
Lotteriansvarlig: Berit og Margrete
Gruppelister: Sissel
Facebook-administrator: Ranghild Gjerde
WEB-ansvarlig: Anne Haugbråten
Kontakt med gruppeledere : Eva

Ansvarsfordeling:

Kaffe og vin innkjøp: Margrete
Info om ordensdamer: Turid
Tømming av boss delegeres av gruppelederne: Eva

Sjekk av vinduer og låseansvarlig fordeles mellom styret på turnus.

Revisor: Inger Hilde Kolnes

Gruppekontakter:

1. sopran: Gruppeleder: Hilde Thorbjørnsen. 
                 Vara : Åse Sand
2. Sopran: Gruppeleder: Torhild Bertelsen
                 Vara: Oddbjørg Thormodsen
1. Alt: Gruppeleder: Liv Thomassen
           Vara: Ingunn Løvik
2.Alt: Gruppeleder: Aslaug Husa
          Vara: Solbjørg Asheim