Kløverdam styret

Oppdatert 02.06.22

Kløverdam Styret:

Leder : Turid Mitsem
Nestleder : Eva Karin Hansen
Sekretær: Lillian Rødsten
Kasserer: Sissel Kommedal
Styremedlemmer: Reidun Sirevåg , Oddbjørg Thormodsen og Bjørg Evy Sola

Ansvarsoppgaver:

Noteansvarlig: Oddbjørg Thormodsen
Materialforvalter: Bjørg Evy Sola
Lotteriansvarlig: Bjørg Evy Sola
Facebook-administrator: Ranghild Gjerde
WEB-ansvarlig: Anne Haugbråten
Kontakt med gruppeledere : Reidun Sirevåg

Ansvarsfordeling:

Kaffe og vin innkjøp: ?
Info om ordensdamer: Turid
Tømming av boss delegeres av gruppelederne: ?

Sjekk av vinduer og låseansvarlig fordeles mellom styret på turnus.

Revisor: Inger Hilde Kolnes

Gruppekontakter:

1. sopran: Gruppeleder: Hilde Thorbjørnsen. 
                 Vara : Åse Sand
2. Sopran: Gruppeleder: Torhild Bertelsen
                 Vara: Kari Øksnevad
1. Alt: Gruppeleder:  Ingunn Løvik
           Vara:  Liv Thomassen
2.Alt: Gruppeleder: Ranghild Gjerde
          Vara: Aslaug Husa