Historien vår , oppdatert 06.02.2021

KLØVERDAM

Damekoret Kløverdam ble etablert 4. mars 1999.   Kormedlemmene blir automatisk medlem i Norske kvinners sanitetsforening.  Koret bruker Norske kvinner sanitetsforenings kløver som logo og derav korets navn. Koret har i dag 95 medlemmer. Det er ikke krav om prøvesang eller notekunnskap, men sangglede er en stor fordel.  Vi har opptak 2 ganger i året: januar og august. 


 

Korets formål : Kløverdam skal  skape trivsel og glede gjennom sang og med opptredener i nærmiljøet.


Øvelsene holdes i Stavanger Sanitetsforeningens lokaler i Madlaveien 13, Stavanger, hver onsdag fra kl. 18:30- kl 20:30, 

Koret er delt i fire stemmegrupper: 1.sopran, 2. sopran, 1. alt og 2. alt. Den enkelte stemmegru ppe har en gruppekontakt som koordinerer mellom medlemmene i sin gruppe.


Opptreden
på sykehjem, konserter, korfestivaler, og ”Syng med oss” er noen av aktivitetene gjennom året.

 

Kontingent for medlemskap i koret koster kr. 1200,- og må  betales i mars og om den deles i to skal resten betales i oktober til kontonr 3204.20.54908.  

Kontingentfor medlemskapet i Norske Kvinners Sanitetsforening blir tilsendt fra Oslo. Som medlem av NKS, mottar vi medlemsbladet ”Fredrikke” og NKS-nål ved første betalt kontingent.

Informasjonsperm :

Koret har egen informasjonsperm til fri benyttelse, den ligger fremme ved hver øvelse.  


Annet:

Koret har sin egen hjemmeside på internett: www.kloverdam.info     Koret har egen forslagskasse for kreative innspill. Ros og ris mottas med takk!

Det forventes at medlemmene stiller opp ved opptredener i korsesongen, – dette er viktig for at vi skal kunne oppfylle vårt formål.

Koret deltar også ved binding og salg av sanitetsforeningens fastelavensris.

Ved fravær gir den enkelte beskjed til sin gruppeleder.

Den enkelte må forholde seg i ro under øvelsene. Det er forstyrrende både for dirigent, pianist og andre kormedlemmer med snakking underveis.

Ønsker du å bli med i Kløverdam ?


Send en e-post til :

Leder: Turid Mitsem, E-post : tmitsem@hotmail.com

Sekretær: Lillian Rødsten, E-post : lillia-r@hotmail.no

| Svar

Nyeste kommentarer