Ansvarsliste for gruppeledere i Kløverdam.

Ansvarsliste oppdatert 29.02.2020

1. Gruppelederne skal ha ansvar for påmeldinger til alle arrangemanger og turer.

2. Lengre fravær meldes inn til sekretær på e-post.

3. Gruppeleder skal gi innspill fra gruppen til styret.

4. Gruppeleder skal utnevne "fadder" til nybegynnere.

Fordeling av ansvar for å sette ut stoler og rydde på plass:

Februar: 1.Sopran

Mars: 2.Sopran

April: 1.Alt

Mai: 2.Alt

Juni 1. Sopran

August: 2 Sopran

September: 1.Alt

Oktober: 2. Alt

November: 1.Sopran

Desember: 2.Sopran