Våre eminente musikalske ledere


DIRIGENT

Rannveig Skiri Mosbakk  er født og oppvokst på Kongsvinger i Hedmark. Etter musikklinjen på Stange, studerte hun klassisk sang i Bjergsted og lever som frilans kordirigent og sanger bosatt i Sandnes. I tillegg til å ha vært "hatt en finger med i spillet" i Kløverdams første år som sanginstruktør og hjelpedirigent har hun vært fast dirigent for Kløverdam siden 2008. 

Rannveig Skiri Mosbakk

PIANIST/REPETITØR 

Tore Bols  er født og oppvokst i Stavanger og startet med orgelstudier i Bjergsted før han utdannet seg videre ved Høyskolen i Oslo. Tore bor i Stavanger hvor han jobber som organist i tillegg til å være frilans musiker. Tore mestrer piano like godt som orgel og er en flittig brukt og yndet akkompagnatør for distriktets sangere og musikere.

 

Tore Bols